कोरबा

कोरबा ज़िले में आज 80 कोविड संक्रमितो की पहचान,

संक्रमितों में 44 पुरुष और 36 महिला शामिल

 

करतला – 06
कटघोरा ग्रामीण – 23
कटघोरा शहरी – 11
कोरबा ग्रामीण – 05
कोरबा शहरी – 14
पाली – 18
पोड़ी-उपरोडा – 03

Editor in chief | Website | + posts
Back to top button
error: Content is protected !!